Polgár - Társ Alapítvány

Agenda 21

Agenda 21

Az Agenda 21 egy helyi jellegű fejlesztési terv, amelyet az ENSZ kezdeményezett az 1992-ben a Rio de Janeiro-ban tartott Környezet és Fejlesztés című Világkonferenciáján. A Helyi Agenda 21 a fenntartható fejlődés elveit népszerűsíti a helyi önkormányzatok szintjén és Európa több, mint 3000 városában működik.

2001 októberében a Polgár-Társ Alapítvány kezdeményezésére Csíkszeredában is sor került a Helyi Agenda 21 életbeültetésére. A programban a Polgár-Társ Alapítvány kivitelezőként és társfinanszírozóként is szerepet vállalt.

Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala mellett az Országos Fenntartható Fejlesztési Központtal és az ENSZ Fejlesztési Programja is támogatta a kezdeményezést. A program legjelentősebb eredménye Csíkszereda város fenntartható fejlesztési stratégiájának és cselekvési tervének kidolgozása volt.

A program csíkszeredai sikere után a Polgár-Társ Alapítvány hozzájárult az Agenda 21 kezdeményezés kiterjesztéséhez az ország más településeire is. Ennek érdekében egy új partnerség jött létre a Nemzeti Fenntartható Fejlesztési Központ és az amerikai Environmental Law Institute valamint a Polgár-Társ Alapítvány között, azzal a céllal, hogy további két városban, Medgyesen és Segesváron valósuljon meg az Agenda 21 életbeültetése.

A cél elérésének érdekében a három partner egy közös programot indított el, amely  magába foglalt egy adományozó részt és egy, a városok érdekcsoportjainak képességfejlesztésére irányuló programrészt.
Mindkét pillér fő célja az volt, hogy együttműködést teremtsen különböző helyi érdekcsoportok között a fenntartható fejlesztési folyamatok folytatásának érdekében.

A program részeként 3 környezetvédelmi projekt kapott finanszírozást, amelyeket helyi szervezetek koalíciói ültettek életbe.
Ezek a projektek a következők voltak :
– "Pro Natura Mediensis - Medgyes polgárai és a természet - egy tartós együttélés" - Medgyes;
– "A Serkes tó adottságainak megőrzése és fejlesztése" - Segesvár;
– "Fogadj örökbe egy tölgyet!"- Segesvár.