Versiunea română Magyar verzió English
Fõoldal
Magunkról
Programjaink
Kiadványaink
Sajtószoba
Elérhetõség
 
Programjaink
Kampányok

KAMPÁNYOK/MOZGALMAK

2000 - jelen  - Mentsük meg Verespatakot

A Polgár-Társ Alapítvány már 2000-ben tiltakozott a kanadai-román cég beruházása ellen, amely Verespatak környezeti rombolásával járna. Az Alapítvány aktívan résztvett a "Mentsétek meg Verespatakot" mozgalomban a úgy a tiltakozó helyi civil szervezetek támogatójaként (először az Albamont Egyesület, majd az Alburnus Maior Egyesület), valamint azon koalíciók tagjaként, amelyek a törvények betartásáért harcolnak a verespataki környezetromboló projekt esetében is.

2008 - Ne legyen Dakar rali a romániai védett területeken

2008-ban a Dakar rali nem  került megrendezésre eredeti útvonalán  a terrorista szervezetek fenyegetése miatt. Ezért a szervezők Közép-Európában jelölték ki az új útvonalat, pontosabban Románia és Magyarország területén. Az útvonalat vizsgálva kiderült, hogy számos olyan védett területen áthalad, ami része a Natura 2000-es területeknek, így a rendezvény nem csupán törvényellenes, hanem környezetromboló is.
Emellett a rali leghosszabb szakaszát éppen április 22-re, a Föld napjára ütemezték be. A hír hallatára Polgár-Társ Alapítvány mozgósította a Natura 2000-es koalíciót és ennek eredményeként 50 civil szervezet írta alá azt a tiltakozó levelet, amely a rali igazgatójának volt elküldve. Ugyanakkor értesítettük a média képviselőit és a Környezetvédelmi Minisztériumot a veszélyesnek bizonyuló rendezvényről és felhívtuk figyelmüket az alábbi tényekre:
- A kijelölt rali útvonalának egy szakasza Natura 2000-es területeken halad át, amelyek a romániai törvény értelmében védett területeknek minősülnek.
- A védett területeken áthaladó versenyszakasz kitűzött időpontja éppen a Föld napjára esik. Egy ilyen nagy jelentőségű környezetvédelmi napon szervezett autóverseny igen negatív üzenetet sugall, kiváltképpen amikor a globális felmelegedés és más környezeti problémák foglalkoztatják a világot.

A szervezőket felkértük, hogy járuljanak hozzá a Föld napjának megünnepléséhez az április 22-re tervezett versenyszakasz más napon és más útvonalon való megszervezésével.

A levélben figyelmeztettük őket, hogy amennyiben a Natura 2000 koalíció kérését nem tartják be egy tüntetés kerül megszervezésre, amelynek legfőbb célja felhívni a figyelmet arra, hogy a rali támogatóinak fontosabb egy jelentősen környezetszennyező rendezvény megszervezése, mint a természetvédelem. Ugyanakkor emlékeztettük a szervezőket a 265/2006-os törvény 52.d cikkelyére, amely kizárja a védett területekről azon gépjárműveket, amelyek fosszilis üzemanyaggal működnek.

A levél átadása után elkezdődtek a tárgyalások a rali szervezőivel. Végül a szervezők lerövidítették a rali romániai útvonalát és a verseny nagy részét Magyarországra helyezték át. Így a Dakar Rali romániai szakasza egy napra szűkült és ami a legfontosabb, nem haladt át védett területeken.

 

2008 - A Polgár-Társ Alapítvány megakadályozta egy veszélyes hulladékégető építését a Csíki-medencében

Egy sikertelen Brassó megyei próbálkozás után a befektetők megpróbálták Hargita megyében megvalósítani egy veszélyes hulladékégető engedély nélküli megépítését. A befektetőknek sikerült meggyőzni a csíkszentmártoni polgármestert a projekt elfogadásáról. Minden projektelőkészítő tevékenység a lakosság bevonása nélkül és az átláthatóság elvét figyelmen kívül hagyva történt. Amikor a projekt az Alapítvány tudomására jutott, a médián keresztül arra kértük a befektetőket és a csikszentmártoni helyi tanácsot, hogy nyíltan tájékoztassák a lakosságot a tervezett létesítményről és annak lehetséges veszélyeiről. A Polgár-Társ Alapítvány felhívta a figyelmet arra, hogy egy ilyen jellegű létesítmény a Csiki-medencében igen veszélyes következményekkel járna, hiszen a medence meteorológiai viszonyai nem megfelelőek egy veszélyes hulladékégető müködtetésére. A lakosság nyomására úgy a befektetők, mint a helyi tanács lemondott a terv megvalósításáról.


2006 - Mozgalom Madaras patak megmentéséért


Madaras közösségének egy részének a felkérésére a Polgár-Társ Alapítvány kezdeményezett és elindított egy mozgalmat, amelynek célja volt egy nem fenntartható és környezetromboló folyószabályozási projekt leállítása. A projekt nem felelt meg sem a romániai törvényes előírásoknak, sem az EU Víz Keretirányelvnek. A munkálatokat a Hargita Megyei Vízügyi Igazgatóság indította el mindenféle építkezési és környezetvédelmi engedély nélkül, sőt mi több, a választott folyószabályozási módszer (beton teknő) sem volt környezetbarát. Az Alapítvány által kezdeményezett mozgalomnak köszönhetően a munkálatokat 2006-ban felfüggesztették, valamint a projekt ötletgazdái egy környezeti hatástanulmány elkészítésére kényszerültek. Sajnos a patak medrének kibetonozása nagy részben megtörtént, a projekt majdnem teljes egészében megvalósult.

 

2001 - Kampány a fenntartható erdőgazdálkodásért

A Polgár-Társ Alapítvány és a CEE Bankwatch együttműködve egy felvilágosító konferenciát szervezett 25 nemkormányzati szervezet részére.
A képzés célja a civil szervezetek tudatosítása volt a nemzetközi pénzügyi intézmények által megvalósított nagy beruházások lehetséges környezeti hatásairól. A találkozó eredményeként a Világbank támogatásával a résztvevő szervezetek közül tízen vállalták a CEE Bankwatch-al és a Polgár-Társ Alapítvánnyal karöltve egy erős mozgalom megszervezését az erdőgazdálkodás fejlesztéséért.

A mozgalom két különböző szinten bontakozott ki a Világbank washingtoni, valamint a Román Földművelésügyi, Élelmiszeripari és Erdőművelési Minisztérium székhelyein.
A kampányok hatására a szervezetek egy találkozóra kaptak meghívást a minisztérium képviselőivel a projekt lehetséges hatásainak megbeszélésére.
Jelentős eredménye ennek a megállapodásnak, hogy a civil szervezetek egy képviselőjét bevonták a projekt ellenőrzési folyamatába.


2001 - Mozgalom a Szent Anna-tóért


A Szent Anna-tóért kampányt a Polgár-Társ Alapítvány 2001 júliusában bonyolította le.
Hargita Megye Tanácsa egy határozatot fogadott el, amely jóváhagyta a gépjárművek behajtását és kereskedelmi tevékenységek lebonyolítását a Szent Anna-tó és a Mohos tőzegláp környezetvédelmi területeken. A döntés jelentős veszélyt jelentett a védett területre, figyelembe véve, hogy a Szent Anna-tó az egyetlen vulkanikus eredetű tó Kelet-Európában és a vízellátását/szintjét csupán az esővíz és a hóolvadásból származó víz biztosítja.

A Polgár-Társ Alapítvány minden tanácsos részére egy levelet küldött, amelyben arra kérte az elöljárokat, hogy érvénytelenítsék a határozatot és ugyanakkor fenntartható megoldásokat ajánlott fel a tó megörzéséért. A petíciót elküldtük média képvislőinek is a lakosság tudatosítása érdekében.

A mozgalomban a partnerként csatlakozott a média, különböző helyi civil szervezetek és a Környezetvédelmi Ügynökség is. A mozgalom azonnali eredményeként a Hargita megyei prefektus a Megyei Tanács határozatát jogszabálysértőnek nyilvánította ki, kötelezve az intézményt annak visszavonására.

 


<< Vissza


Magunkról   Programjaink Kiadványaink Sajtószoba Elérhetõség
Teljes oldaltérkép
Történetünk
Célkitűzéseink
Vezetőtanács
Munkatársaink
Díjaink
Éves jelentések
EP tagság
Támogatási statisztika / kimutatás
Adománygyüjtés
Támogatóink
Partnerségek
Aktuális programok
Lezárult programok
Könyvek
Szórólapok
Sajtómegjelenések
Médiapartnerek
Sajtóközlemények
Elérhetõségek
Üzenõfal
Látogatók száma: 5389784